Gjennom pålitelighet, engasjement & handlekraft skaper vi varige relasjoner

Pressemelding

R8 Group kjøper Arkaden Skien Storsenter

Endelig er dagen kommet der vi kan bekrefte at R8 Group er den nye eieren av Arkaden kjøpesenter! Med fokus på teknologi, opplevelser og innhold, skal vi snu Arkaden på rekordtid og omforme senteret til en destinasjon i seg selv. Sammen med eksisterende og nye leietakere skal vi skape fremtidens kjøpesenter!

Les hele pressemeldingen

Årsrapport 2015

R8 Property leverer nok et år med høy aktivitet og solid vekst.

Konsernet har i 2015 mer enn doblet sine leieinntekter, primært som følge av oppkjøp og utleie av ledig areal i porteføljen. Det har samtidig vært stor fokus på profesjonalisering av porteføljen, hvorav flere mindre eiendommer og selskaper i tjenesteytende næring er solgt ut og reorganisert i konsernet. R8 Property leverer solide resultater etter skatt i 2015 i både morselskap og konsern, med hhv. 24,9 millioner og 26,8 millioner.

Ved årsslutt er markedsverdien på eiendomsporteføljen 815,5 millioner mot 427,5 millioner i 2014. Året har vært preget av høy aktivitet og solid vekst! Nå ser vi frem til et nytt år med mange nye spennende prosjekter!

Les årsrapporten

Menneskene

You don’t build a business. You build people and then people build the business

Vi blir aldri bedre enn menneskene som jobber for oss, og derfor setter R8 høye krav til kvalitet i alle ledd. Våre ansatte er mennesker som er sultne på kompetanse, og R8 er stolte av å ha kompetanseheving forankret i sin bedriftsfilosofi. Vi er i en dynamisk bransje hvor vi må være klare for å møte morgendagen.

Se menneskene

Samfunnsansvar

Be the change you want to see in the world

Alle kan være med å redusere energiforbruket, sortere avfall og benytte papirløse system. Dessverre er ikke dette nok alene. Verdenssamfunnet trenger bedrifter som ser nye muligheter ved å tenke langsiktig bærekraft.

Les mer

Powerhouse Telemark

Powerhouse Telemark er Norges tredje plusshus. Det vil over tid produsere mer energi enn det forbruker. Bygget blir et signalbygg for Telemark som tar med seg kvalitetene fylket representerer inn i bygningskroppen. Bygget er tegnet av Snøhetta arkitektkontor etter prinsippet form følger miljø. Ved å sette miljøet først skapes det en ny type arkitektur.

Les mer om Powerhouse