Med vennlig hilsen

%displayName% | %title%

R8 | PROPERTY

%streetAddress%
+47 %telephoneNumber%
www.R8Property.no
%mail%

Innholdet i denne e-posten er kun ment for personer som er navngitt ovenfor. Informasjonen i e-posten kan inneholde opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren er du herved varslet om at kopiering, distribusjon eller bruk av informasjon ikke er tillatt. Har du feilaktig mottatt denne e-posten ber vi om umiddelbar tilbakemelding og at du deretter sletter den fra deres system.