Våre Eiendommer

Ved utgangen av fjerde kvartal 2016, eier og forvalter R8 Property en eiendomsportefølje på ca. 42 250 kvm fordelt på 11 bygg. I samme kvartalsregning beregnes markedsverdien på selskapets heleide eiendommer til cirka 889 millioner kroner. Over 1300 mennesker har arbeidsplassen sin i kontorlokaler som er eid av R8 Property. Vårt strategiske satsingsområde er det sentrale Østlandet med hovedvekt på Telemark og Vestfold.

Se våre eiendommer


Prosjekter

R8 Property tenker innovativt og ser etter bærekraftige løsninger i sine nye prosjekter. Det er et mål for oss å bygge attraktive og miljøledende lokaler for morgendagen. Vi må være vår egen løsning på vår tids store utfordringer.

Se våre prosjekter