Om oss

Antall eiendommer:

11

Utleiegrad:

94 %

Eier og forvalter:

42250 kvm

Styret


Emil Eriksrød
  • Styreleder
Tommy Thovsland
  • Styremedlem
Erik Gudbransen
  • Styremedlem
Øyvind Gundersen
  • Styremedlem
Runar Eriksrød
  • Styremedlem

2017

Visjon og verdier

Vår visjon er å skape varige relasjoner. Skal vi klare det, må vi være pålitelige, engasjerende, handlekraftige og alltid tilstede.

Les mer

Historiske hendelser

2016
Juni
R8 HAR INNGÅTT ET SAMARBEID MED LYK-Z OG DØTRE

R8 HAR INNGÅTT ET SAMARBEID MED LYK-Z OG DØTRE

Lyk-Z og Døtre er et sosialt entreprenørskapsfirma som har som sin misjon å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner, og med dette å komme raskt tilbake til skole og jobb. Avtalen innebærer at vi er med i et program som heter «tilknyttet bedrift». Les mer: www.lyk-z.no

2016
April
Stian Lande Iversen kommer inn som CFO i R8 Property

Stian Lande Iversen kommer inn som CFO i R8 Property

Stian kommer inn som CFO i R8 Property 1.april 2016. Stian vil bidra til å styrke den økonomiske kompetansen og de stadig økende rapporteringskravene i konsernet. Stian er statsautorisert revisor og har seks års erfaring fra PwC.

2016
Mars
Edison Menlo reklamebyrå endrer navn til R8 Edge

Edison Menlo reklamebyrå endrer navn til R8 Edge

Navnendringen ble kunngjort 1. mars, og samtidig ble det kjent at byrået søker tre nye, skarpskodde medarbeidere. Det nye medlemmet i R8-familien holder hus i Porselensfabrikken i Porsgrunn

2016
Januar
R8 Group kjøper 50% av Edison Menlo Reklamebyrå

R8 Group kjøper 50% av Edison Menlo Reklamebyrå

Edison Menlo skal sørge for at R8 blir bedre på markedsføring og kommunikasjon. Edison Menlo er et fullservice reklamebyrå og leverer integrerte løsninger på alle flater. De har også inhouse digital spisskompetanse og utvikler, vedlikeholder og drifter både store og mindre webløsninger.

2016
Januar
R8 utvider og åpner kontor i Oslo

R8 utvider og åpner kontor i Oslo

R8 Property åpner kontor på Frogner for å starte Oslo-satsingen.

2015
Desember
R8 Property kan juble over å ha de mest fornøyde leietakerne i Norge.

R8 Property kan juble over å ha de mest fornøyde leietakerne i Norge.

Undersøkelsen Norsk Leietakerindeks (NLI) har i år målt selskapene Anthon B Nilsen Eiendom, Aspelin Ramm, Avantor, Entra, GC Rieber Eiendom, Hinna Park, Mustad Eiendom, Norwegian Property, Oslo Areal, R8 Property, ROM Eiendom, Selvaag Eiendom, Søylen Eiendom og Telenor Eiendom. R8 Property blir målt til en KTI på 88 poeng. Dette slår alle tidligere rekorder i følge NLI. På delt andreplass ligger Entra og Mustad Eiendom.

2015
Desember
Salg av Vipeveien 51, Stangsgate 1 og Storgata 171 -175

Salg av Vipeveien 51, Stangsgate 1 og Storgata 171 -175

3 av eiendommene i R8 Property-porteføljen selges til eiendomsselskapet Valore AS. Christian Sønstebø eier 50 % av aksjene gjennom sitt heleide selskap Norobs AS. Resterende 50 % eier Emil Eriksrød gjennom Emil Investment AS. R8 Management vil fortsette å drifte og forvalte byggene som tidligere.

2015
Oktober
Lansering av ny profilmanual

Lansering av ny profilmanual

Reklamebyrået Edison Menlo fikk oppdraget med å utvikle ny profilmanual for R8 konsernet. De ulike selskapene har fått sin egen farge som representerer dem. R8 Property er grønn. R8 Management er rød. R8 Consulting har blitt blå og R8 Profil har blitt gul. I tillegg er R8 konsernets tilknytning til hverandre og omverden illustrert gjennom et nettverk av linjer som symboliserer konsernets sterke fokus på varige relasjoner.

2015
Oktober
Tommy Thovsland blir utviklingsdirektør

Tommy Thovsland blir utviklingsdirektør

Selskapets raske vekst medfører et behov for en person som håndterer utvikling av strategier og system tilpasset morgendagens satsing. Tommy Thovsland forlater sin stilling som daglig leder i R8 Management og blir utviklingsdirektør i R8 Property.

2015
September
Kjøp av Torggata 8 (Centrumgården)

Kjøp av Torggata 8 (Centrumgården)

Den 7. September 2015 ble eiendommen Torgata 8 i Skien sentrum kjøpt. Dette var to år etter at R8 Property la inn bud på eiendommen for første gang. Bygget har stått tomt i en årrekke og forfalt. R8 Property har engasjert arkitekt Morten Jahren for en totalrenovering av bygget. Jobben med å finne leietakere starter omgående.

2015
September
Simon Stordalen blir markedsjef i R8 gruppen

Simon Stordalen blir markedsjef i R8 gruppen

Simon kommer inn som markedssjef i R8 etter flere år som salgssjef i Gjensidige Forsikring. Han vil bistå alle selskapene i R8 konsernet samtidig som han vil spille en vesentlig rolle i Oslo-satsingen i 2016. Simon arrangerer også Heltekonferansen 2016.

2015
Juni
Mulighetsstudie av Powerhouse Telemark

Mulighetsstudie av Powerhouse Telemark

Powerhouse Telemark er selskapets prestisjeprosjekt og signalbygg. Den 4. Juni startet forprosjektet sammen med arkitektkontoret Snøhetta, Skanska, Asplan Viak, Zero og Caverion. Dette resulterte i en mulighetsstudie som konkluderer med at prosjektet er gjennomførbart. Arbeidet med å finne leietakere, kommunale søkeprosesser og prosjektering av bygget, vil finne sted i månedene som kommer. Antatt byggestart Q4 2016.

2015
Mai
Kjøp av 50 % av Kammerherreløkka AS

Kjøp av 50 % av Kammerherreløkka AS

Området på Kammerherreløkka i Porsgrunn sentrum blir stadig mer sentralt etterhvert som både vei- og jernbanenettet vokser frem i regionen. I mai 2015 inngikk R8 Property partnerskap med ROM Eiendom om utvikling av tomten. Det planlegges hotell og næringsbygg med felles parkeringskjeller. Miljøsatsingen fortsetter, og begge byggene skal prosjekteres i henholdvis energiklasse A og B.

2015
April
Kjøp av Kjelleveien 21

Kjøp av Kjelleveien 21

Første kvartal 2015 gikk i stor grad med til turer frem og tilbake til Korten i Tønsberg. Målet var å få til et oppkjøp av "Vinkelbygget", et Enova forbildeprosjekt på 10 919 kvm. Næringsbygget tilfredsstiller kravene til energiklasse A, og er det mest energieffektive næringsbygget i Tønsberg. To nærliggende bygg ble med i oppkjøpsavtalen fra Akershus Eiendom som ble signert i april - henholdsvis "Parkbygget" og "Sentralbygget".

2015
Mars
5 års samarbeidsavtale med ODD Grenland

5 års samarbeidsavtale med ODD Grenland

R8 gikk inn i forhandlinger knyttet til en totalavtale med leveranse av profiltøy og regnskapstjenester til Odd Grenland. Avtalen ble signert i kombinasjon med en sponsoravtale over de neste 5 årene. Avtalen har en verdi av 5 millioner kroner. (foto: Hans Eivind Øygarden fra TA)

2014
Desember
Kjøp av de siste 50 % av aksjene i Nordre Fokserød 14 AS

Kjøp av de siste 50 % av aksjene i Nordre Fokserød 14 AS

R8 Property kjøper de siste 50 % av aksjene fra Alfa Eiendom AS. Arbeidet med å skaffe leietakere fortsetter.

2014
September
Stiftelse av R8 Management AS

Stiftelse av R8 Management AS

Eiendomsporteføljen til konsernet vokser. Med Porsgrunn Næringspark i porteføljen, passerer R8 Property 30.000 kvm. Jarle Stensbøl, tidligere driftsleder for Porsgrunn Næringspark, blir første ansatte i selskapet. Selskapet overtok tidlig forvaltningen for Autostrada Gruppen og Rom Eiendom sine eiendommer i nedre Telemark.

2014
Juni
Kjøp av Porsgrunn Næringspark AS

Kjøp av Porsgrunn Næringspark AS

De tre eiendommene på Porsgrunn Næringspark utgjør over 10 600 kvm. Næringsparken ble kjøpt i juni 2014. Det siste oppførte bygget, "Slippen" er det mest energieffektive, og moderne næringsbygget i Telemark. Dokkveien 8 skal renoveres innvendig og R8 Management flytter fortløpende inn.

2014
Mai
Kjøp av Vipeveien 51 AS og Vipeveien 43 AS

Kjøp av Vipeveien 51 AS og Vipeveien 43 AS

Eiendommene Vipeveien 41/43 og Vipeveien 51 ble kjøpt av aksjonærene i Seltor AS. Seltor AS signerte samtidig en 6 års leiekontrakt på store deler av arealet i bygget. Det private Ibsen sykehuset holder til i Vipeveien 51.

2014
Mars
Signert leiekontrakt KPMG og byggestart Nordre Fokserød besluttet

Signert leiekontrakt KPMG og byggestart Nordre Fokserød besluttet

Mars 2015 signerte KPMG leiekontrakten på Nordre Fokserød. Byggestart ble besluttet igangsatt høsten 2015.

2014
April
Kjøp av de siste 50 % av aksjene i Storgata 106

Kjøp av de siste 50 % av aksjene i Storgata 106

Den første tiden gikk til markedsarbeid for å skaffe nye leietakere samt igangsette en innvendig totalrenovering. Etter 1,5 år var eiendommen fullt utleid, og standarden på bygget meget god. Investeringen, og prosjektet var vellykket og opsjonen på de siste 50 % av aksjene ble utløst.

2013
Desember
Kjøp av 50 % av Nordre Fokserød 14 AS

Kjøp av 50 % av Nordre Fokserød 14 AS

I desember 2013 ble et tomteområde på Nordre Fokserød i Sandefjord kjøpt fra Alfa Eiendom AS. Tomten var på 7 mål. Arbeidet med å lage prospekt og skaffe leietakere til bygget ble påbegynt umiddelbart.

2013
Desember
Kjøp av Hesselberggate 4 AS

Kjøp av Hesselberggate 4 AS

Eiendommen Hesselberggate 4 , også kjent som bygget hvor DNB holder til, ble overtatt 31. desember 2013. Bygget ligger sentralt til i Skien sentrum og DNB har kontrakt som løper ut 2017. Bygget var tidligere eid av Oslo Pensjonsfond som hadde eiendommen ute til salgs i en lengre periode.

2013
August
Oppgradering Bedriftsveien 52/58 AS

Oppgradering Bedriftsveien 52/58 AS

Hele fasaden på eiendommen inkl. vinduer og tak ble skiftet ut. I tillegg til dette ble begge inngangspartiene oppgradert og store deler av byggets 2. etasje totalrenovert.

2013
August
Kjøp av Versvikveien 6B

Kjøp av Versvikveien 6B

Furmanite AS, et internasjonalt skipsbyggeri og verftselskap, signerer en leiekontrakt på 10 år. Bygget er blitt betydelig påkostet i R8 regi og tilpasset de nye leietakerne. Bygget har blant annet fått en ny etasje, fasadeoppgradering og et moderne inngangsparti. Opsjonsavtalen fra mai samme år utøves.

2013
Mai
Opsjonsavtale på Versvikveien 6B

Opsjonsavtale på Versvikveien 6B

Eiendommen Versvikveien 6B hadde stått tom i 2 år etter at Ekro gikk konkurs som følge av at REC la ned sin satsning i Norge. Eiendomsselskapet som opprinnelig eide eiendommen gikk konkurs og SpareBank 1 Telemark satt med eiendommen. R8 Property skaffet seg i mai 2013 en opsjonsavtale på kjøp av eiendommen samtidig som arbeidet med leietaker begynte.

2012
November
Kjøp av 50 % av aksjene i Storgata 106

Kjøp av 50 % av aksjene i Storgata 106

Selskapet kjøpte 50 % av aksjene i eiendommen. Det ble samtidig sikret en opsjon på kjøpet av de resterende aksjene. Nordea og Privatmegleren hadde nettopp sagt opp sine leiekontrakter med forhenværende eier og eiendommen stod tom fra januar 2013. Arbeidet med å skaffe leietakere startet umiddelbart. (Foto: Ellen Esborg fra TA)

2012
April
Kjøp av Grønlikroken 5 AS

Kjøp av Grønlikroken 5 AS

Grønlikroken 5 er en del av industriområdet på Kjørbekk. Eiendommen ble kjøpt direkte fra Heidenreich Holding som allerede var etablert på bygget gjennom rørgrossisten Heidenreich AS. 2. etasje på bygget totalrenoveres og tilpasses nye leietakere. Trafikkskolen LEARN AS og KPMG flyttet inn rett etter renoveringen.

2011
August
Kjøp av Stangsgate 1 AS

Kjøp av Stangsgate 1 AS

Eiendommen har beliggenhet helt nede ved vannet i Porsgrunn. Det er regulert til næring på bakkeplan og boliger i øvrige etasjer. Samtidig med kjøpet fornyet daværende leietaker, IF Forsikring, leiekontrakten med 3 år. I dag leier det interne regnskapsselskapet, R8 Consulting AS, Stangsgate 1. De måtte flytte fra Grønlikroken 5 etter en formidabel vekst det siste året.

2011
April
Kjøp av Storgata 171-175 AS

Kjøp av Storgata 171-175 AS

Eiendommen ligger vis a vis Café Osebro, et av Porsgrunns mest kjente landemerker. Bygget ble kjøpt direkte fra alle aksjonærene i arkitektkontoret Børve & Borschenius AS som er leietaker i bygget. Det ble samtidig med kjøpet signert en 10 års leiekontrakt på leieforholdet.

2010
Oktober
Kjøp av første eiendom

Kjøp av første eiendom

Bedriftsveien 52/58 AS er en del av industriområdet på Kjørbekk og ble kjøpt i oktober 2010. Det var det første næringsbygget i porteføljen og starten på det som i dag er R8 Property. Bygget ble kjøpt for NOK 10 MILL. Største leietaker er Fretex.