Visjon og verdier

Vår visjon er å skape varige relasjoner. Skal vi klare det, må vi være pålitelige, engasjerende, handlekraftige og alltid tilstede.

Vi går faktisk så langt og lover kundene våre dette gjennom våre etablerte kundeløfter som er en del av vår kommunikasjonsplattform. Vi blir ikke best om vi ikke i vårt daglige virke jobber konsekvent etter et sett med verdier som er viktige for oss. Det er mange feller å gå i selv om intensjonene er aldri så gode, derfor er det viktig å vise kundene våre hvordan vi arbeider i praksis.

Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal være trygge på at R8 er et navn de kan være stolte av og assosieres med. Vi skal først og fremst skape tillit gjennom kvalitetssikret kompetanse blant våre ansatte, vi skal etterstrebe å være tilgjengelige for de som søker oss, og ikke minst skal vi være modige. Verden går ikke framover om vi ikke tillater oss å åpne øynene våre, gå foran som gode eksempler og støtte opp om mennesker som har mer å tilføye enn tradisjonelle løsninger.

Tilbake til om oss