Erik Gudbransen

Erik Gudbransen

Styremedlem

F. 1949

Erik er kjent av mange som Nasjonalt ansvarlig for det internasjonale vekstskaperprogrammet EY Entrepreneur of the Year før han trakk seg i 2014. Erik har et bredt spekter av erfaring innen organisasjonsutvikling, lederutvikling, omstilling, endringsledelse, og ikke minst, styrearbeid. Han startet sin lange karriere i 1978 i Ernst & Young. Fra 1988 til 1996 var han konserndirektør i Norge, og har sittet som medlem av styret i samme selskap siden 1989, og som styreleder fra 2004 til han bestemte seg for å trekke seg tilbake i 2010.

Utdanning og erfaring

2012 – 2014 Nasjonalt ansvarlig for det internasjonale vekstskaperprogrammet EY Entrepreneur of the Year.
2016 – 2010 Regionsleder Ernst & Young i Agder Telemark, Ernst & Young AS
1978 – 2009 Kontorleder Ernst & Young i Grenland, Ernst & Young AS
2004 – 2010 Nordic Councile, Ernst & Young Nordic
2004 – 2008 NEMEIA Councile (Noryhern Europe, Middle East, India and Africa), Ernst & Young Int.
2004 – 2010 Styreleder Enst & Young i Norge, Ernst & Young AS
1989 - 2010 Styremedlem Ernst & Young I Norge, Ernst & Young AS
1988 - 1996 Viseadm.dir – Norge med ansvar for marked og totalkvalitet, Ernst & Young AS
1980 - d.d. Bevilling som statsautorisert revisor, Det kongelige departementet for Handel og Skipsfart.
1979 Høyrere revisoreksamen, Norges Handelshøyskole
1978 - 2010 Partner, Ernst & Young AS
1970 - 1973 Siviløkonom BI, handelshøyskolen BI
1968 - 1969 Operativ linje, Sjøkrigsskolen Krystartilleriet.