Samfunnsansvar i R8 gruppen

Be the change you want to see in the world

Alle kan være med å redusere energiforbruket, sortere avfall og benytte papirløse system. Dessverre er ikke dette nok alene. Verdenssamfunnet trenger bedrifter som ser nye muligheter ved å tenke langsiktig bærekraft.

Å se bærekraft som en forutsetning for å drive lønnsom forretning er en tanke vi i R8 gruppen jobber etter. Vi må være vår egen løsning på vår tids store utfordringer.


Miljø

R8 gruppen ønsker å være markedsledende i vår bransje på bærekraftig utvikling. Gjennom utvikling og forvaltning av eiendom skal vi ta innover oss de forpliktelsene som vi har ovenfor miljøet.

Les mer

Sosialt engasjement

Det ligger noe fram i tid før vi har ressurser til å forvalte vårt eget fond som alene jobber med veldedige formål. Samtidig er det en målsetning som motiverer oss til å vokse ytterligere.

Les mer

Frivillig arbeid i stillingsinstruksen

Fra 2016 vil alle ansatte i R8 gruppen få et nytt vedlegg til stillingsinstruksen sin. Som ansatt forventes det at man tar på seg minst én frivillig jobb gjennom året. Den kan være liten eller stor, men skal gjenspeile et personlig engasjement hos den enkelte ansatt.

Les mer