Frivillig arbeid i stillingsinstruksen

Fra 2016 vil alle ansatte i R8 gruppen få et nytt vedlegg til stillingsinstruksen sin. Som ansatt forventes det at man tar på seg minst én frivillig jobb gjennom året.

Den kan være liten eller stor, men skal gjenspeile et personlig engasjement hos den enkelte ansatt. R8 gruppen har i stor grad oppnådd sin suksess basert på handlekraft. Dette er en filosofi vi tror på, og som vi ønsker å ta med oss ut i alle organisasjonsledd. Vi tror ikke verden vil gå fremover med filantropi alene, men gjennom samfunnsansvar og kollektiv innsats.

Geopolitiske endringer, globale utfordringer og manglende politisk- og økonomisk stabilitet i store deler av verden, vil stille store krav til verdenssamfunnet i tiden framover. Vi står ovenfor globale utfordringer som stiller større krav til oss enn noen gang tidligere. Det er lett å la seg overvelde og bli passiv til problemstillinger som for øyeblikket er fjerne i vår egen hverdag. Norge har vist seg gang på gang å mobilisere krefter og ressurser til mennesker i nød. Det forteller oss at det finnes vilje blant det norske folk, og denne viljen ønsker vi å tilrettelegge ytterligere for blant våre ansatte. Vi ønsker å være en kulturbærer som gjennom engasjement påvirker andre til å følge i samme fotspor.

Programmet starter opp i 2016 og vi vil publisere artikler og bilder fra dette arbeidet utover året.

Tilbake til samfunnsansvar